Zápis do prvního ročníku

Důležité informace.

Zápis do prvního ročníku - Aktuální informace k zápisu žáků do 1. ročníku na školní rok 2023/2024

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Základní škola Ledce, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Ledce 15, 330 14 Ledce
tel.: 377 958 267, e-mail: zs.ledce@gmail.comOZNÁMENÍ  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ
 
                                      PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 – 2024

Ředitelka Základní školy Ledce, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,  rozhodla takto:

 


uchazeč/uchazečka pod přiděleným registračním číslem

2023  01                       se   p ř i j í m á
2023  02                       se   p ř i j í m á 
2023  03                       se   p ř i j í m á
2023  04                       se   p ř i j í m á 
2023  05                       se   p ř i j í m á 
2023  06                       se   p ř i j í m á 
2023  07                       se   p ř i j í m á
2023  08                       se   p ř i j í m á 
2023  09                       se   p ř i j í m á
2023  10                       se   p ř i j í m á
2023  12                       se   p ř i j í m á
2023  13                       se   p ř i j í m á 
2023  15                       se   p ř i j í m á
2023  16                       se   p ř i j í m á


k  základnímu vzdělávání do 1.ročníku  Základní školy Ledce, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace s nástupem od  1.9. 2023.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňskému kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitelky Základní školy Ledce, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace.

 

                                                                                                   Mgr. Jana Kopejtková
ředitelka školy
Datum zveřejnění: 5.4.2023

 

 

Důležité dokumenty ke stažení

 

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 

 

 Mapa

Kontakt

Základní škola LEDCE
Okres Plzeň-sever
Ledce 15, 330 14 Ledce
Tel: +420 377 958 267
Email: zs.ledce@gmail.com
WWWW: www.zsledce.cz

Obec Ledce

http://www.ledceps.cz/